چه افرادی مستعد انتقال هستند

چه افرادی مستعد انتقال هستند

اکثرا کودکان سه تا چهارده سال به این مشکل دچار می شوند  زیرا در مهد کودک ها و مدارس با بچه های دیگر در تماس هستند و ممکن هست در بین آتها فرد الوده به شپش باشد و از وسایل او چون کلاه و یا حتی اسباب بازی آن کودک  استفاده کنند و الوده شوند و سپس به خانواده انتقال می دهند.

و همچنین حضور این حشرات موذی در فصل گرما افزایش می یابد و هر کدام از آن ها بعد از تولد تا ۴ هفته زنده می مانند و در این فاصله به تولید مثل ادامه می دهند.

شپش اگر بر روی سر نباشد و هیچ منبع تغذیه ای نداشته باشد فقط دو روز زنده می ماند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.