طول عمر شپش سر

طول عمر شپش سر چقدر است

هر شپش برای بالغ شدن از ۳ مرحله عبور می‌کند؛ مرحله اول، زمانی است که تخم (یا رشک) است، در مرحله دوم تبدیل به نمف (نوزادی که از تخم خارج می‌شود) می­‌گردد و مرحله سوم، مرحله بالغ شدن شپش است. رشد نمف خود دارای ۳ مرحله است و برای عبور از هر مرحله نمف باید خون خواری کند. وقتی شپش بالغ شد، اگر در مدت ۲۴ ساعت غذا (یا همان خون) به آن نرسد، از بین می‌رود. همچنین، اگر به هر دلیلی تخم شپش تا ۱ ماه باز نشود دیگر باز نخواهد شد

( با استفاده از لوسین مو یاس نوید برای همیشه رشک های داخل سر پوک می شوند و دیگر بیرون نمی آیند )

هر شپش روزانه ۱۰ تخم می‌گذارد. تخم­ها بعد از ۸ تا ۱۰ روز باز می‌شوند و شپش‌های بالغ حدود ۴ تا ۶ هفته عمر می‌کنند.که در طول این مدت تخم گذاری میکنند که اگر یه حسلب کوتاهی بکنیم و درمان انجام نشود وحشت انگیز هست .

Leave a Reply

Your email address will not be published.