شایع ترین آلودگی انگلی

شایع ترین آلودگی انگلی در دنیا

پدیکولوزیس ،شایعترین آلودگیهای انگلی در سراسر دنیاست که میتواند موجب طرد اجتماعی افراد و خانواده های مبتلا شود. که خوشبختانه  در حال حاضر به اسانی قابل درمان هست و هیچ جای نگرانی ندارد .نقش شپش به عنوان ناقل تعدادی از بیماریها ( تیفوس، تب راجعه اپیدمیک و تب خندق)  شناخته شده است


از نظر اهمیت خاص به عنوان شاخص بیماریها آمیزشی میتواند مورد توجه قرار بگیرد اگرچه در مناطق متعددی بهبود وضعیت بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر به سزایی در کاهش الودگی به شپش داشته است ولی در محلهای پرجمعیت به علت عدم توجه به بهداشت فردی و محیط، امکان ایجاد اپیدمیهای بزرگ وجود دارد.که با رعایت کردن بعضی نکات ،میتوان از اپیدمی شدن این بیماری جلوگیری کرد.

شپش به جامعه و یا طبقه خاصی مربوط نبوده به خصوص در اپیدمیها میتواند اقشار مختلف جامعه را مبتلا سازد. گذشته از این که شپش ناقل بیماریهای فوق است با گزش پوست و خالی کردن مواد ضد انعقادی خون و مواد دفعی خود در زیر پوست و خونخواری، باعث خارش و سوزش شده و به دنبال خاراندن پوست، میتواند عوارض گوناگونی مانند زرد زخم و آدنوپاتی(هرگونه بیماری یا التهاب که شامل غده یا گرههای لنفاوی است) ایجاد کند

انواع مدلهای شامپو و لوسیون برای درمان وجلوگیری از این بیماری ساخته شده که در بازار موجود می باشد اما این شامپو و لوسیونها تماما دارای ترکیبات شیمیای بوده و محدودیت در افراد مصرف کننده و دفعات مصرف دارد.ضمن آنکه با توجه به استفاده از مواد شیمیایی در بعضی از افراد ایجاد اگزما و حساسیتهای پوستی و چشمی می نماید.پس راه چاره چیست  ؟برای این مشکل ما اندیشیده ایم و بهترین راهکار و آسانترین راه را برای شما داریم ،با ما همراه باشید

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.