تفاوت شوره سر با شپش

تشخیص شوره از تخم شپش

گاهی شوره سر و تخم شپش از یکدیگر قابل تشخیص نیستند اما شوره سر را می توان به راحتی از موها جدا کرد اما تخم شپش به علت چسبندگی که دارد به سختی می توان آن ها را از موها خارج کرد.و یا بهتر بگویم اصلا قابل جدا شدن نیست و اگر بخواهیم از سر جدا کنیم موی سر کنده شده اما تخم شپش از مو جدا نمیشود زیرا قدرت اتصال رشک به مو بسیار قوی هست و توسط ماده چسبناکی هست که شپش ماده تولید کرده و باعث اتصال رشک به مو میشود

در بعضی موارد کسی که مبتلا به شپش می شود تا زمانی که علائم شدت بگیرند اصلا از این موضوع خبردار نمی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.