انواع شپش

انواع شپش

شایع ترین انواع شپش عبارتند از: شپش سر، شپش بدن و شپش ناحیه تناسلی. که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

شپش سر

شپش سر، یک نوع شپش اجباری است، بدین معنا که نمی‌تواند بدون میزبان انسان زنده بماند. این گونه از شپش‌ها تنها بر روی میزبان انسان زندگی می‌کند و راه انتقال از طریق حیواناتی مانند سگ و گربه‌ای که در خانه دارید، امکان پذیر نخواهد بود.

شپش‌ها بال ندارند، بنابراین قادر به پرواز کردن نیز نیستند و به همین خاطر است که به قسمت ساقه مو می‌چسبند. شپش سر می‌تواند در هر ناحیه‌ای از پوست سر بنشیند، اما عمدتا در نواحی پشت گردن، اطراف گوش‌ها و جاهایی که گرم تر هستند، دیده می‌شود.

شپش ناحیه تناسلی

شپش ناحیه تناسلی که کوچک ترین نوع شپش است، پاهای بزرگی دارد به گونه‌ای که زیر میکروسکوپ شبیه خرچنگ به نظر می‌رسد. این نوع شپش، در موهای ناحیه تناسلی میزبان زندگی می‌کند و در طول رابطه جنسی از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود و می‌تواند منجر به بروز خارش در ناحیه درگیر شود.

شپش بدن

شپش بدن کمی متفاوت تر از شپش سر است، آن هم به این دلیل که این نوع از شپش‌ها، تخم‌هایشان را بر روی لباس می‌گذارند و تنها زمانی که قصد تغذیه داشته باشند، بر روی بدن به حرکت در می‌آیند. شپش بدن تنها نوع شپش شناخته شده برای گسترش بیماری هاست و می‌تواند ناقل تعدادی از بیماری‌ها باشد. از جمله:

تیفوس ناشی از شپش ، تب راجعه ، تب سنگر.

Leave a Reply

Your email address will not be published.